Ik heb het begrepenClose

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Meer weten

De Recupel-bijdrage is het bedrag waarmee Recupel de inzameling, de sortering, de verwerking en de recyclage van afgedankte elektrotoestellen in België bekostigt, inclusief rapportering en communicatie.

Wat is de Recupel-bijdrage?

De Recupel-bijdrage is het bedrag dat wordt toegevoegd aan de prijs van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat. Met de inkomsten coördineert en organiseert Recupel de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-toestellen in België.

Alle apparaten waarvoor een Recupel-bijdrage geldt, staan vermeld in de apparatenlijst en zijn ingedeeld in 10 categorieën. Binnen deze categorieën is er een opsplitsing ‘professioneel’ (blauw) en ‘huishoudelijk’ (lichtblauw).

Professionele apparaten = administratieve bijdrage

Voor alle professionele elektrische en elektronische apparaten geldt een administratieve bijdrage bij het op de markt brengen door de producent of invoerder. Deze bijdrage dekt de kosten die Recupel heeft voor de administratie en verslaggeving, maar niet voor de inzameling en verwerking.

Huishoudelijke apparaten = alles-inbegrepen bijdrage

Voor de huishoudelijke apparaten geldt een 'alles-inbegrepen' bijdrage. Ze staat afzonderlijk op de factuur of het kasticket vermeld als 'Recupel-bijdrage'. In tegenstelling tot de 'administratieve bijdrage' dekt deze bijdrage zowel de kosten voor de inzameling en verwerking als voor de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven... ).

Het verschil tussen huishoudelijke en professionele apparaten is niet altijd evident. Lees er hier meer over.

esc